Close

O NÁS


Vladimír Kříž

IČO: 606 54 635

DIČ: CZ5909220570


  • Vedení účetnictví
  • Daňová evidence
  • Mzdová agenda


Vedením účetnictví  a daňové evidence živnostníků, OSVČ, malých a středních firem provozuji již od roku 1997. Kladu důraz na osobní  jednání se zákazníky. Účetní a daňové doklady  přebírám a předávám  osobně  spolu  se  zaúčtováním a  účetními  sestavami.  Výhodou  je,  že   provádíme komplexní  účetní  servis, tj.  zpracování  účetnictví,  daňové  evidence  a  mzdové agendy až po daňová přiznání  a  roční  účetní  závěrky.  Veškeré  výkazy   a  komunikaci  s úřady   provádíme elektronicky  na  základě   plné moci k elektronickému podávání.  Dle dohody zastupuji klienty při jednání na úřadech, zejména  při prováděných kontrolách  finančním  úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Při  vedení účetnictví a zpracování daňové evidence nevyžaduji od zákazníků skládání a třídění dokladů. Doklady si pouze v dohodnutém termínu přeberu a uspořádané a zaúčtované se všemi náležitostmi založím . Vedení účetnictví, daňovou evidenci a mzdovou agendu zpracovávám na účetní a ekonomickém software STEREO.